Cercar

Blog - ASISgran

ASISgran

Integració social al teu centre

Solem estar al corrent de la importància dels treballadors sanitaris en centres amb pacients de col·lectius vulnerables. Tanmateix, és necessari reconèixer la necessitat del treball social en aquests centres. Els treballadors socials exerceixen una labor clau, millorant amb la seva dedicació la qualitat de vida de les persones.

Cada cop més centres amb pacients de col·lectius vulnerables contracten integradors socials per a evitar situacions d'exclusió. Les seves accions promouen la igualtat de drets i d'oportunitats de totes les persones.

El/la integrador/a social avalua a la persona, de manera individualitzada, per a saber les necessitats que presenta. Planifica, desenvolupa i avalua programes, projectes i activitats amb la finalitat de potenciar la seva autonomia personal i social. Ajuda a aprendre i a desenvolupar les seves habilitats de comunicació i a buscar tècniques que li siguin útils per al seu dia a dia.

El tècnic intervé integrat duent a terme estratègies socioeducatives i activitats especialitzades (tallers, xerrades temàtiques...) per a aconseguir la plena inclusió de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la seva vida.

Es considera fonamental ajudar el resident a invertir el seu temps lliure i d'oci, a través de programes ajustats a les seves necessitats i demandes, amb l'objectiu de potenciar les seves relacions interpersonals, millorar la seva integració social i, sobretot, brindar-los la possibilitat que se sentin actius i realitzats participant en les activitats del centre.

ASISgrup selecciona els/les integradores socials més adients per al centre en qüestió i el tipus de pacients. A part d'efectuar un procés d'integració i un pla de treball individual, ajuda als pacients i al centre a adaptar-se als canvis, interiors i exteriors. A més, impulsa la mediació entre els mateixos pacients o el centre, implementant millores en la comunicació de diferents llenguatges.

ASISGRUP ASISgran Ajuda Gent gran Gent Gran SAD benestar i família Centres Integrador Social


Documents

No hi ha documents a mostrar