Entrevista a Rebeca Costa

Rebeca Costa, Treballadora Social Col·legiada n. 7119

Diplomada en Treball Social per la Universitat Rovira i Virgili,

Experiència Laboral com a Treballadora Social en diverses empreses i entitats d’àmbit social amb diferents camps d’actuació com: disminució i paràlisis cerebral, malalts oncològics, Atenció Domiciliaria, Infància i Família entre d’altres.

Des del 2012, Coordinadora dels Serveis SocioSanitaris a ASISgrup.

 

 1. Segurament serà molt difícil resumir-ho però quines són les tasques d’una treballadora social? O més específicament quines són les tasques bàsiques té la TS d’ASISgrup?

 

Sí, el ventall de tasques a realitzar per una Treballadora Social (TS) són diverses i diferents en funció del camp d’intervenció: gent gran, dependència, malalts oncològics, infància, salut mental, toxicomanies...

 

En general, el TS facilita informació i orientació sobre els recursos existents. Dóna suport a la persona, família i/o cuidadors. Assessora sobre les conseqüències i afectacions davant d’una presa de decisió. Facilita eines pel procés d’adaptació i acceptació davant una nova realitat, analitzant en cada cas: la situació familiar, les condicions de l’habitatge, les possibilitats de rehabilitació al seu entorn...

 

Com a treballadora social sempre parteixo de la següent premisa: “Tots volem ser independents, però a tots ens pot arribar el moment en el qual tinguem una pèrdua d’autonomia temporal o permanent ja sigui per malaltia, edat, accident... i en conseqüència necessitem l’ajuda d’altres persones per totes les activitats de la vida diària (AVD), per cures o atencions específiques. Sovint, aquesta necessitat sempre sorgeix de forma inesperada i imperiosa, en aquest moment cadascú busca les seves pròpies vies. Però, a vegades triar l’alternativa més viable no és fàcil, intervenen sentiments que de vegades no van compaginats amb el benestar de la persona, llavors aquest moment és on ASISgrup  pot aportar solucions, i jo com a Treballadora Social aporto el meu granet de sorra.

 

Amb aquesta premisa les taques principals que realitzo a ASISgrup  són:

 • Identificació de les necessitats personals o familiars.
 • Informar dels recursos que tenen al seu abast.
 • Prevenir de les  possibles situacions de risc al domicili.
 • Seguiment dels casos amb altres professionals a nivell privat o públic per tal que tota la informació referent a l’usuari estigui contemplada i es treballi conjuntament pel  seu benestar. Un exemple seria anticipar o comunicar problemes de salut o canvis en l’estat de la persona assistida.

 

En el cas que la persona no pugui romandre al domicili ajudar-lo en la recerca del recurs residencial més adient, tenint en compte, les peculiaritats de cada centre i la història de l’usuari la qual ha marcat la seva trajectòria vital.

 

Quan és viable que la persona romangui al domicili cerquem el perfil del professional. Partim de que la  convivència no és fàcil ni pel cuidador ni per la persona que ha de tenir cura, per tant, el professional ha de ser amable, respectuós, afable, alegre, tolerant... totes aquestes virtuts contribueixen a l’hora de tenir a un bon feeling entre les dues parts. No podem obviar que en un principi al cuidador el veiem com un estrany que suscita recel o atenta contra la nostra intimitat. Han de ser treballadors qualificats. En el cas de demències o malalties mentals s’ha de saber gestionar situacions o alteracions de conducta per tal que no desemboquin en un caos domèstic.

 

Oferim serveis d’atenció i assessorament sanitaris i socials a les persones dependents allà on més ho necessiten

 

 1.  ASISgrup  pot proporcionar tot tipus de professionals per a la gent gran com cuidadores per hores o interna, terapeutes, podòlegs, infermeres... Què és millor quedar-se a casa o una residència?

 

És una pregunta complexa que no té una única resposta. Hem de partir de la base que si l’usuari/a està en plenes facultats cognitives ha de poder escollir on vol viure (domicili o residència), però també s’ha de tenir en compte el seu benestar i per tant, les seves necessitats  sense obviar les possibilitats econòmiques.

 

Si la persona manté una actitud de col·laboració i/o presa de consciència de la situació i per altra banda,  disposa de suport familiar i social és més fàcil prendre una decisió i les actuacions resultants són més efectives.

 

Des d’ASISgrup  us podem ajudar a avaluar la vostra situació de forma individualitzada i  prendre una decisió amb tots els implicats. Sigui com sigui, posem a la vostra disposició totes les necessitats que tingueu:

 

Si l'opció és quedar-se a casa, ASISgrup  disposa d’uns magnífics professionals per tal de poder oferir les màximes opcions possibles: serveis a domicili, packs per cuidar a la persona durant un període curt convivint amb ella, seleccions de personal per tenir una cuidadora formada les 24 hores... A més d’ajudes tècniques, alimentació, professionals socio-sanitaris, serveis professionals, teleassistència, tallers d’estimulació de memòria, etc. (Consulta tots els serveis clicant aquí)

 

Si l'opció és el recurs residencial (centre de dia o residència), us podem assessorar i acompanyar als centres que hem acreditat i que s’adaptin més a les vostres voluntats i/o necessitats. Cada centre té unes o altres peculiaritats, les quals, s’han de contemplar tenint en compte la història de la persona.

 

 1. Si es decideix quedar-se a casa, qui ens pot assessorar sobre les ajudes tècniques que més convenen?

 

El servei d’ajudes tècniques és un servei personalitzat que vol assegurar l’autonomia de la persona i la seva continuïtat al domicili. En qualsevol moment ens podem trobar immersos amb dificultats i/ o barreres en el nostre domicili, les quals podríem superar amb una mica d’ajuda. Existeix una gran varietat d’ajudes tècniques que milloren la qualitat de vida i donen més grau d’independència, la qual, és fonamental per la nostra autoestima.

 

A ASISgrup  realitzem l’informe pel Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar. En aquest informe valorem quines són les ajudes tècniques més adients per tal de facilitar les AVD (Activitats de la Vida Diària): cadira de rodes, llit articulat, grues, elevadors...

 

A més ASISgrup  ofereix informació i assessorament sobre materials, recursos, subvencions per al finançament dels aparells o obres, lloguer d’aparells tècnics i ortopèdics...

 

 1. Què n’opines de la Telassistència? Fins a quin estadi ens pot ser útil?

 

El servei de TeleAssistència Domiciliària (TAD) proporciona tranquil·litat als usuaris i als seus familiars, ja que són coneixedors que, a més a més de comptar amb recolzament i un seguiment periòdic, seran atesos immediatament en cas d’emergència.

 

Tothom pot ser client potencial sempre i quan el deteriorament cognitiu sigui incipient, donat que, amb un estadi avançat potser no té cap eficàcia davant d’una incidència ja sigui perquè no pugui prémer el penjoll o perquè el premi constantment.

 

El TAD millora la qualitat de vida en:

 • Augmentar el grau d’autonomia i independència en el domicili evitant situacions de desarrelament i ingressos innecessaris en institucions.
 • Proporcionar seguretat i atenció ràpida en casos d’emergències.
 • Representar una  tranquil·litat per l’usuari i la seva família.
 • Dur a terme un seguiment periòdic amb els usuaris del servei, aportant confiança, seguretat i companyia.

 

A ASISgrup, t’instal·lem la Teleassistència en 24-48h, sense cost d’alta, ni permanència i amb una quota mensual molt reduïda.

 

 1. Podem demanar alguna ajuda per fer front a les despeses que implica un ingrés residencial? Qui ens pot assessorar?

 

Una de les tasques del Treballador Social és la de gestionar el recurs residencial i tramitar les ajudes públiques vigents a cada moment. Entre les residències acreditades per ASISgrup hi ha residències publiques, privades i concertades. Sigui com sigui, us recomanem contactar-nos el més aviat possible per donar-vos informació sobre les opcions i tràmits.

visitants