Cercar

Blog - Blog

Blog

El síndrome de l’edifici malalt.

Estem acostumats a pensar que les dolències o malalties que patim durant la nostra vida venen donades per la genètica, l’alimentació, els mals hàbits... però no som conscients que en alguns casos, l’origen també pot raure en l’ edifici en el que passem més hores al dia: el lloc de treball.

El síndrome de l’edifici malalt (reconegut per l’Organització Mundial de la Salut l’any 1982) és el conjunt de símptomes que afecten als ocupants d’un mateix edifici, com a mínim un 20%. Pot tractar-se de migranyes, irritació de pell i ulls, alteracions en el gust i l’olfacte, cansament, marejos... i en casos més greus, SQM (Sensibilitat Química Múltiple), fibromiàlgia, fatiga crònica...


Però, quines en són les causes?
-Una mala ventilació que propicia l’aparició de bacteris i virus, així com una alta concentració de monòxid de carboni.
-Partícules en suspensió.
-Materials de construcció i tancaments estancs, impedint la renovació de  l’aire.
-Contaminació ambiental.
-Camps electromagnètics per gran presència d’aparells elèctrics.
-Defectes d’il·luminació o massa presència de llum artificial, com fluorescents.

Per combatre-ho i millorar la qualitat ambiental s’aconsella:

-Purificar l’aire.
-Millorar la ventilació.
-Revisar la climatització.
-Millorar la higiene de teixits i terres amb moqueta
-Eliminar l’electricitat estàtica canviant teixits sintètics per naturals i posant preses de terra.
-Disminuir connexions sense fil (wifi).
-Posar plantes a prop de punt amb contaminació electromagnètica.

El servei de gestió patrimonial d’ASISimmo pot ajudar en la rehabilitació d’aquest tipus d’edificis, duent a terme reparacions en els immobles i gestió d’incidències.
A més, els servei de neteja de tèxtils i terres d’ASISnet i tractaments com l’ozonització, descontaminant l’aire de bacteris, virus o fongs, ho complementaran.

Entre tots hem de prendre consciència i treballar per millorar la salut.

neteja edificis asisnet ozonitzacio neteja moquetes edifici malalt


Documents

No hi ha documents a mostrar