De quina manera ens pot ajudar una cuidadora a domicili?

“Els pares ja són molt grans i necessitarien una persona que els donés un cop de mà cuinant i amb la neteja de la casa”
“Han operat l’àvia i algú li haurà de fer les cures”
“La mare ha de prendre la medicació...”

A molts de nosaltres ens són familiars aquestes situacions, ja ens toquin de prop per donar-se a la nostra família o perquè coneixem algun cas semblant. Hi ha persones al nostre voltant que necessiten ajuda per la seva edat avançada o perquè pateixen alguna discapacitat.

Moltes vegades aquestes prefereixen continuar vivint a la seva llar, soles o acompanyades, i és llavors quan poden aparèixer dificultats a l’hora de fer les tasques de la vida quotidiana i cal l’ajuda d’un cuidador que garanteixi la qualitat de vida, potenciï l’autonomia personal i cobreixi necessitats tant físiques, socials com afectives de la persona amb dependència; serà indispensable que el cuidador a més, transmeti positivitat i energia a la persona atesa.

Des d’ASISgrup, a través d’un equip de professionals qualificats, us oferim Servei a Domicili (SAD), tant per a les persones com per a les tasques de la llar:

  • Assistència a la Persona: prestant ajudes en les Activitats de la Vida Diària (AVD) com per exemple vestir-se, aixecar-se del llit, cures, àpats, higiene, medicació, compres...
  • Assistència a la Llar: organització de la casa, neteja, cura de la roba, etc.

Amb el SAD d’ASISgran prestem atenció personalitzada i suport a domicili. A més, realitzem un seguiment periòdic per comprovar la satisfacció dels nostres clients, pensant sempre en el seu benestar.

Recorda també que si la necessitat implica cobrir jornades més amples, ASISgrup compta amb el servei de selecció de treballadores de la llar: internes, externes, jornades parcials, nits,... comptant sempre amb el nostre servei especialitzat de gestió i assessorament laborals.

assistència