Cercar

Blog - Blog

Blog

Propera convocatòria de suport a l'autonomia a la pròpia llar

S’espera que entre finals d’Abril i principis de Maig es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’ordre, per la qual s’aprovaran les bases i s’obrirà la convocatoria per a la concessió dels ajuts de suport a l’autonomia en la propia llar per a l’any 2016

 

Persones beneficiàries

El Programa de suport a l'autonomia de la pròpia llar s'adreça a persones amb discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles, amb parella o amb altres persones. Aquestes últimes, han de tenir reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o una discapacitat igual o superior al 65%.

 

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat, i possibilitar-ne l'autonomia. Es tracta de fer-la possible mitjançant un ajut complementari que els doni el suport personal necessari i promogui la seva integració social (alimentació, cura de salut i utilització dels sistemes de protecció, aspectes relacionats amb la capacitació, competències i habilitats socials per millorar la convivència, les relacions personals, la participació, etc..)

L’ajut es concedeix perquè la persona beneficiària rebi el servei d’una entitat acreditada com ASISgran.

 

Requisits d’accés

  • Tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, almenys un 25% de la discapacitat ha d’estar causada per una mateixa patología. Si no s’ha valorat pels Serveis de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD), ASISgran pot tramitar la sol·licitud.
  • Tenir 18 anys o més i menys de 65.
  • Tenir valorada la situació de dependencia. Si no s’ha valorat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat, ASISgran també pot tramitar la sol·licitud. No podrán accedir a aquest programa les persones sol·licitants que tinguin reconeguda la situació de dependencia amb un grau II o superior.
  • Estar empadronat/da i tenir la residencia legal i continuada durant 5 anys en un municipi de Catalunya, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • ASISgran (entitat prestadora del servei) elaborarà conjuntament amb la persona beneficiària un pla de treball d’atenció personal.
     

 

 

Rebeca Costa

Treballadora Social d’Asisgrup

 

ASISgran ASISgrup Girona assistència atenció sociosanitària benestar i família mobilitat reduïda treballadora social serveis socials Autonomia generalitat gent gran


Documents

No hi ha documents a mostrar