Cercar

Blog - Blog

Blog

Conveni de Col·laboració amb la Demarcació de Girona del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya

 

ASISgrup i la Demarcació de Girona del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC), signen un contracte de col·laboració el passat 5 de febrer del 2016 el qual permet als col·legiats i familiars, treballadors, col·laboradors i clients dels col·legiats;

 • Gaudir d'unes condicions avantatjoses en Atenció sociosanitària.
 • Un servei d'assessorament social per entitats gratuït on un gestor expert (Diplomat en Treball Social i Col·legiat) donarà una atenció individualitzada i/o familiar al col·lectiu amb l’objectiu d’orientar, informar, assessorar i gestionar els recursos existents dins del Sistema de Serveis Socials com ara: 
  • Supervisió de la correcta tramitació de documentació per sol·licitar plaça convalescència o de cures pal·liatives en l'àmbit públic.
  • Assessorament de tots els serveis públics i privats (SAD, Teleassistència, acompanyants…)
  • Assessorament dels centres residencials públics.
  • Recerca del recurs residencial acreditat.
  • Assessorament sobre recursos socials.
  • Nexe amb els professionals de la xarxa pública quant a coordinació i seguiment.
  • Assessorament per a la sol·licitud de PAO.

Narcís Reverendo i Hospital president de la demarcació de Girona del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i Carles Martin Sanahuja representant d'ASISgrup han estat els encarregats de dur-ho a terme.

http://www.arquitectes.cat/demarcacions-home/girona

 

ASISgrup assistència conveni col·laboració serveis socials treballadora social conveni acord col·laboració partners


Documents

No hi ha documents a mostrar