Cercar

Blog - Blog

Blog

Conveni de col·laboració amb GICOR

ASISgrup i GICOR firmen un conveni de col·laboració

ASISgrup i l'Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor, GICOR, van signar, el passat dia 23 de març de 2017, un conveni de col·laboració en el marc de l’atenció sociosanitària que vol contribuir a millorar el benestar i la qualitat de vida dels associats a GICOR i els seus familiars.

ASISgrup posarà a disposició dels associats, familiars, treballadors i col·laboradors de GICOR un servei d'assessorament social per entitats gratuït, on un gestor expert (Diplomat en Treball Social i Col·legiat) donarà atenció individualitzada i/o familiar als membres del col·lectiu que ho sol·licitin. L’objectiu d’aquesta atenció és orientar, informar, assessorar i gestionar els recursos existents dins del Sistema de Serveis Socials com ara:

  • Supervisió de la correcta tramitació de documentació per sol·licitar plaça convalescència o de cures pal·liatives en l'àmbit públic.
  • Assessorament de tots els serveis públics i privats (SAD, Teleassistència, acompanyants…)
  • Assessorament dels centres residencials públics.
  • Recerca del recurs residencial acreditat.
  • Assessorament sobre recursos socials.
  • Nexe amb els professionals de la xarxa pública quant a coordinació i seguiment.
  • Assessorament per a la sol·licitud de PAO.

 Tomás Juan Fajardo, president de GICOR,  i Carles Martin Sanahuja, representant d'ASISgrup, són els qui ho han fet possible.

 

http://www.gicor.org/

acord conveni conveni col·laboració partners col·laboració cor GICOR


Documents

No hi ha documents a mostrar