Cercar

Blog - Blog

Blog

Conveni de Col·laboració amb Clínica Onyar

ASISgrup i la Clínica Onyar signen un contracte de col·laboració el passat 31 de Gener del 2016, que pretén millorar el marc de l'atenció sociosanitària dels seus serveis i dels seus beneficiaris.

ASISgrup disposarà al servei dels usuaris i als familiars, treballadors, col·laboradors i clients;

Un servei d'assessorament social per entitats gratuït on un gestor expert (Diplomat en Treball Social i Col·legiat) donarà una atenció individualitzada i/o familiar al col·lectiu amb l’objectiu d’orientar, informar, assessorar i gestionar els recursos existents dins del Sistema de Serveis Socials com ara:

  • Supervisió de la correcta tramitació de documentació per sol·licitar plaça convalescència o de cures pal·liatives en l'àmbit públic.
  • Assessorament de tots els serveis públics i privats (SAD, Teleassistència, acompanyants…)
  • Assessorament dels centres residencials públics.
  • Recerca del recurs residencial acreditat.
  • Assessorament sobre recursos socials.
  • Nexe amb els professionals de la xarxa pública quant a coordinació i seguiment.
  • Assessorament per a la sol·licitud de PAO.

 

Agustí Segura Vives, gerent de Clínica Onyar  i Carles Martin Sanahuja, representant d'ASISgrup, han estat els encarregats de dur-ho a terme.

http://www.clinicaonyar.com/

 

ASISgrup Clinica Onya Conveni conveni col·laboració atenció sociosanitària conveni acord col·laboració partners


Documents

No hi ha documents a mostrar