Burn out, el company de feina indesitjat

Si haguéssim d’identificar un trastorn psicològic derivat del ritme de vida de la nostra societat actual, el burn out seria un dels més comuns. És conegut també com el síndrome d’esgotament professional o més col·loquialment, com “estar cremat a la feina”.

Però què provoca el burn out?
En les nostres professions ens podem trobar en entorns de treball amb alts nivells d’estrès, càrrega excessiva de feina, pressió, falta d’autonomia, excés de responsabilitats... Tots aquests factors poden provocar a l’empleat un quadre d’estrès que es manifesti a través de diferents símptomes:

  • Psicosomàtics: fatiga, mal de cap, insomni, taquicàrdia, pèrdua de pes, falta de concentració, descuits...
  • Conductuals: absentisme laboral, conducta violenta...
  • Emocionals: irritabilitat, baixa autoestima, sensació de fracàs...
  • Defensius: ironia, negació d’emocions...

És molt important combatre els símptomes el més aviat possible perquè aquests no s’agreugin. És fàcil entrar en un cercle viciós que comença  amb estadis d’estrès que s’acompanyen d’altres símptomes, i que a la vegada també són motiu de més estrès, afectant al dia a dia en la nostra vida laboral. Tot això pot afectar ja no només a la feina, sinó també a nivell social i familiar.

S’han identificat trets de personalitat amb més risc de patir burn out, per exemple en persones insegures, amb baixa autoestima o dependents.

La forma com la persona actua quan pateix el burn out fa que se’n diferenciïn dos tipus:

  • Burn out actiu: conducta assertiva; el treballador pren mesures per superar-lo, controlar les emocions...
  • Burn out passiu: sentiment d’apatia, derrotista, distanciament de les situacions d’estrès...

El trastorn pot arribar a tenir conseqüències greus sobre la persona, derivant per exemple en una depressió o en casos més extrems, psicosi o tendències suïcides.

Davant de tot això, l’atenció psicològica és clau per aturar aquesta situació i reconduir-la. Serà important identificar bé les situacions d’estrès i donar estratègies a la persona afectada per gestionar-les.

ASISgrup oferim un espai de psicoteràpia al propi centre o a domicili, per donar atenció a persones que es trobin amb aquests problemes.
Podeu contactar o sol·licitar pressupost per a consulta psicològica aquí.

 

burn out psicologia ASISRRHH consulta depressio