Contracta online els nostres serveis de recursos humans

Selecció treballadores de la llar

Contractació

    Descripció

    El servei de selecció de treballadores de la llar d’ASISgrup té per objectiu cobrir jornades de treball molt àmplies.

    La nostra especialitat és la cerca de treballadors/es de la llar. Busquem el professional que més s’adapta a les vostres necessitats: Internes, externes, jornades parcials, nits.