Contracta online els nostres serveis de recursos humans

Obtenció Nacionalitat

Contractació

    Descripció

    D’acord al codi civil, la nacionalitat es pot adquirir per filiació, naixement, residència, adquisició derivativa, per opció o per carta de naturalesa.