Contracta online els nostres serveis de recursos humans

Gestió Mensual

Contractació

  Descripció

  Deixa a les nostres mans la gestió de la persona contractada

  GESTIÓ LABORAL
  Tota la gestió laboral de la persona contractada.
  Inclou:
  assessorament de les condicions de treball, vacances, baixes, canvis de jornades, resolució de conflictes, confecció de nòmines, renovacions de contractes, gestió de baixes IT, embargaments, modificacions i baixes de SS, acomiadaments etc.
  Les gestions de contractació i altes es cobraran segons tarifa.

  GESTIÓ INTEGRAL
  No et quedis sense treballador/a: Gestió integral del servei: Gestió laboral + canvi treballador/a.
  Inclou:
  Gestió Laboral (indicat en el punt anterior)
  Canvi de treballador/a:
  1 canvi per vacances/any
  Fins a 6 canvis any per baixa laboral/any (després de presentar la baixa IT)
  2 canvis l’any per fi de contracte, desistiment, baixa voluntària, acomiadament.

  No s’aplicarà un canvi quan aquest sigui degut a:


  Variacions d’horari
  Variacions econòmiques
  Variacions de les condicions del servei:

  • En aquests casos s’haurà de tornar a iniciar el procés amb una selecció.
  • La selecció de canvi es farà en un màxim de 72h laborables després de la notificació de la família.
  • L’horari de notificació és en dies laborables i horari d’oficina.
  • No està inclosa la selecció presencial.
  • La contractació i alta es farà sempre després de la petició de la persona de referència.
  • El compromís de servei és d’un any natural mentre hi hagi vigència de contracte.
  • Les gestions de contractació i altes es cobraran segons tarifa, amb un 50% de descompte.