Cercar

Seguretat i marc legal

Protocol prevenció grip/grip i altres epidèmies

Seguretat i marc legal

Durant el 2009 i a causa de l’epidèmia de la nova grip, diverses institucions (seguint les indicacions de l'OMS) han elaborat els seus informes aconsellant un seguit de mesures per tal de prevenir la grip o evitar-ne l’expansió. Tots els estudis han demostrat que el més eficaç per a la prevenció del virus GRIP A (H1N1) és una correcta higiene.

Per aquest motiu ASISGRUP proporciona un protocol de Bones Pràctiques d’Higiene amb consells bàsics i pràctics per a totes aquelles persones implicades en els processos de neteja que els pot clarificar més les seves actuacions per a la prevenció de possibles contagis de la GRIP A.

A més ASISGRUP pot proveir al centre d’aquells productes d’higiene personal amb derivats o associacions d’aldehids i derivats alcohòlics que es recomanen per a neteja de mans i superfícies de contacte com taulells, taules, teclats, telèfons...

 

PROTOCOL CONSUM CONSCIENT

El material i productes de neteja que fem servir són part de la nostra feina i, per tant, també ho és fer-ne un bon ús, això ens farà ser més competitius, més professionals i més curosos amb el medi ambient.

 

Competitius

Els materials i productes que fem servir tenen un cost, com més bon ús en fem, més competitius serem i, per tant, aconseguiren conservar els clients, evitar reduccions i sobretot ser conscients del cost dels materials que fem servir.

 

Professionals

Com a professionals, sabeu que QUANTITAT de producte NO significa QUALITAT de neteja. Hem de:

Mantenir el material net i ben guardat

Ser conscients del volum de material que tenim en estoc

Fer servir la dosis adequada de producte 

Utilitzar dosificadors i pistoles polvoritzadores pels productes per racionalitzar-ne l’ús.

 

Medi Ambient

Tots els productes i materials porten envasos: garrafes, ampolles, capses de cartó, la simple bossa d’una baieta nova... el mal ús fa que es generi més rebuig de tipus envàs.

La majoria dels productes químics que fem servir són altament nocius pel medi ambient. Volem un planeta brut i contaminat per les nostres futures generacions?

 

Podem aplicar els criteris de Consum Conscient a qualsevol punt de la nostra jornada laboral:

utilitzar l’aigua necessària

tenir només els llums oberts que siguin necessaris

no ventilar excessivament

no tenir les calefaccions o aires massa alts