Cercar

Neteges tècniques

Pàrquings i Grans Superfícies

Neteges tècniques

Els pàrquings, per culpa de l’ús intensiu al qual estan sotmesos i al tipus de brutícia que s’hi diposita (pols, restes d’olis, goma de cautxú, deixalles, restes orgàniques d’animals petits o insectes...), necessiten tractaments, productes i equipaments específics: escombradores, fregadores mecàniques, rotatives, aspiradors industrials, bombes d’aigua ...

El programa de neteja inclou les neteges puntuals o el manteniment amb actuacions de diversa freqüència setmanals, mensuals, trimestrals... segons necessitats.

La neteja inclou:

 • pavimentes
 • portes automàtiques
 • accessos i rampes
 • embornals
 • portes trasters
 • lluminàries
 • baranes
 • canonades vistes
 • senyalèctica
 • extintors
 • etc.

Sol·licita pressupost sense compromís

El nostre personal qualificat valorarà la seva necessitat en el menor temps possible.

Sol·licitar pressupost

També pot trucar-nos al telèfon:

972 410 325